Sobre el web

Privacitat

Aquest web no conté anuncis ni executa codi intern o extern per a rastrejar usuaris. Actualment està allotjat per Hetzner i no puc garantir que no guardin cap registre dels visitants del web. Jo sí que conservo els logs del servidor durant 14 dies i faig servir GoAccess per fer saber quantes visites rebo. Aquesta informació no es comparteix amb ningú més.

Codi font i llicències

Aquest web funciona amb programari lliure. Està generat usant gensite.py, un script de Python basat en makesite.py i publicat sota la Llicència Pública General de GNU versió 3. El contingut del web està públicat sota la llicència Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons llevat que s'indiqui el contrari.

Podeu trobar el codi font del web aquí. I tot el codi JavaScript que conté el web junt amb les seves llicències aquí.

Podeu trobar una còpia local de les llicències aquí: GPLv3, CC-BY-4.0.